Organisatie
Hybrides
Sensoren
Verwarmingen
Keramiek
LED`s
PCBA

EIA 2010 tbv onze LED oplossingen

24 november 2010

EIA Energie Investerings Aftrek 2010.

10402200848121015-(1).jpg


Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.

Stappenplan aanvraagprocedure EIA

U vindt alle informatie om EIA aan te vragen op de website van AgentschapNL.

Voorwaarden

De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Behalve de afschrijving is van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten) van deze bedrijfsmiddelen 44% extra aftrekbaar van de fiscale winst. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  • het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2.200
  • het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
  • het bedrijfsmiddel staat op de Energielijst. U kunt de Energielijst 2010 downloaden.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

In de Energielijst staat welke bedrijfsmiddelen in ieder geval in aanmerking komen voor de EIA. Daarnaast komen in aanmerking voor de EIA:

  • bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst 2010 staan, maar wel energie of fossiele brandstoffen besparen en een algemene besparingsnorm halen
  • de kosten van een energieadvies, onder bepaalde voorwaarden

Hoe maakt u gebruik van de regeling?

1.     U kunt de investering aanmelden voor de EIA met het formulier 'Melding/verzoek om verklaring Energie-investeringsaftrek (EIA)'

2.     U stuurt het formulier naar Bureau Investeringsregelingen en Willekeurige Afschrijving (IRWA) van de Belastingdienst, postbus 3338, 4800 DH Breda. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.

3.     U verwerkt de energie-investeringsaftrek in uw aangifte. Daarna beslist uiteindelijk de inspecteur over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van AgentschapNL.


Het ziet er naar uit dat deze regeling ook in 2011 blijft bestaan.

 

Strategische samenwerking

31 oktober 2019


Samenwerking Luxendi en
Bergh Hybrid Circuits
stimuleert ontwikkeling van
innovatieve LED oplossingen

 


ISO 9001 - 2015

30 oktober 2019

Bergh Hybrid Circuits BV is gecertificeerd voor ISO 9001 - 2015.

iso9001.JPG


CSPM Chip Scale Packaging Modules

15 november 2017

BHC is now using a new led technology called CSP. These leds are without housing and there for very small with a lot of possibilities in design. We already have made solutions for Tunable white, Dim2 Warm, lineair ledsstrips COB replacement etc.

IMG_6148.JPG